Aizkraukles novada Seces pagasta pamatskolas

Skolēnu pašpārvaldes satstāvs

2021./22.m.g.

 

N. p. k.

Vārds, uzvārds

Klase

Amats

1.

Emīls Dālders

8. klase

Prezidents

2.

Rojs Brovackis

6. klase

Prezidenta vietnieks

3.

Roberts Balodis

8. klase

Atbildīgais par skolas iekšlietām

4.

Keita Fiļipova

9. klase

Atbildīgā par kultūru

5.

Arnis Driķis

8. klase

Atbildīgais par vides un sporta aktivitātēm

6.

Vizma Lazdauska

7. klase

Atbildīgā par medijiem

7.

Benita Mišina

7. klase

Atbildīgā par medijiem

8.

Linda Druvskalne

8. klase

Protokoliste

9.

Annija Driķe

6. klase

Fotogrāfe

10.

Emīls Spručs

9. klase

Iekšlietu komitejas loceklis

11.

Reinis Dālders

5. klase

Iekšlietu komitejas loceklis

12.

Džeina Tropa

5. klase

Kultūras komitejas locekle

 

 

X