Aizkraukles novada Seces pagasta pamatskolas

Skolēnu pašpārvaldes satstāvs

2023./24.m.g.

 

  1. Prezidente- Benita Mišina (9.kl.)
  2. Atbildīgais par medijiem- Tomass Strods (9.kl.)
  3. Sporta pasākumu organizatores- Karolīna Simona Kurloviča un Džeina Tropa (7.kl.)
  4. Sekretāre- protokoliste- Annija Driķe (8.kl.)
  5. Pasākumu afišu veidotāja- Melānija Atslēga (6.kl.)
  6. Telpu noformētājas- Aleksa Miķēna(5.kl.) un Dženija Prihodjko (6.kl.)
  7. Kultūras pasākumu organizētāji- Rojs Brovackis (8.kl.) un Raitis Balodis (5.kl.)
  8. Atbildīgā par reidiem un pārbaudēm- Džastina Krilkova (5.kl.)
  9. Fotogrāfe- Vizma Lazdauska (9.kl.)

 

 

X