Pošam skolu svētku rotā kopā ar sk. Dzintru Reimarti

Ziemas rota

Drukāt