Valsts pārbaudes darbu gafiks

Apstiprinu

Seces pamatskola direktore Sarma Stugle

Diagnosticējošo darbu darbu grafiks 2015./2016.m.g.

Klase, grupa, telpa Mācību priekšmets Pārbaudes darba veids Datums

Darba vadītājs

Skolotāji vērtētāji, darbu labotāji
9.kl. Dabaszinības Diagn. 18.02. Rasma Akmene Marita Krasovska, Dzintra Reimarte, Rasma Akmene
8.kl. Matemātika Diagn. 23.02. Gunita Taškāne Rasma Akmene
6.kl. Latviešu valoda Valsts diagn. 24.02. Gints Rozītis Daina Spulle
6.kl. Matemātika Valsts diagn. 01.03. Marija Vule Rasma Akmene
6.kl. Dabaszinības Valsts diagn. 08.03. Astrīda Mencendorfa Dzintra Reimarte
3.kl. Latviešu valoda Valsts diagn. darbs ar kombinētu saturu 25.02. Iveta Lasmane Gunita Taškāne
3.kl. Matemātika Valsts diagn. darbs ar kombinētu saturu 02.03. Iveta Lasmane Gunita Taškāne

Apstiprinu

Seces pamatskola direktore Sarma Stugle

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2015./2016.m.g.

Klase, grupa, telpa Mācību priekšmets Pārbaudes darba veids Datums Laiks

Darba vadītājs

Skolotāji vērtētāji, darbu labotāji
9.kl. Latviešu valoda

Eksāmens

mutvārdu daļas sākums

18.05.

trešd.

10 00-13 25

14 00

rakstu daļas vad. Iveta Lasmane

mutvārdu daļas v.- Daina Spulle

rakstu daļas vērt. – Daina Spulle, Gunita Taškāne, Iveta Lasmane

mutvārdu daļas vērt.- Iveta Lasmane

9.kl.

Svešvaloda

Angļu valoda

Eksāmens

mutvārdu daļas sākums

25.05

trešd.

10 00-12 00

12 30

rakstu daļas v.- Zaiga Barone,

mutvārdu daļas v. – Tamāra

Drozdova

rakstu daļas vērt. – Tamāra Drozdova, Gints Kokins

mutvārdu daļas vērt. – Gints Kokins

9.kl.

Svešvaloda

Krievu valoda

Eksāmens

mutvārdu daļas sākums

25.05.

trešd.

10 00-12 00

12 30

rakstu daļas v.- Gints Rozītis

mutvārdu daļas v. – Valentīna Ļistkova

rakstu daļas vērt. – Valentīna Ļistkova, Sarma Stugle,

mutvārdu daļas vērt. – Sarma Stugle

9.kl. Matemātika Eksāmens

31.05.

otrd.

10 00-13 10

Dzintra Reimarte

Rasma Akmene, Gunita Taškāne, Sarma Stugle
9.kl. Latvijas vēsture Eksāmens

07.06.

otrd.

10 00-12 35

Marija Vule

Gints Kokins, Gints Rozītis, Dzintra Reimarte.