Skolēnu pašpārvalde 2017./2018. m.g.

 

 

Ministru prezidente                  Jolanta Pavļukeviča

 

Vietniece                                   Viktorija Lazdovča

 

Sekretāre                                 Valērija Mihoļaškina

 

Kultūras ministrija                    Amanda Pavļukeviča

                                                 

 

Kārtības ministrija                    Linda Govore 

                                                 

 

Izglītības ministrija                    Linda Tropa

                                                 Nellija Nāgele

                                                        

 

Sporta ministrija                         Sanita Aļinauska