Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Informācija par kavējumiem

jauns attels

Jaunjelgavas novada

SECES PAGASTA PAMATSKOLA

Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983

 

Secē

05.02.2011.

Kārtība , kādā vecāki informē Seces pagasta pamatskolu par izglītojamā neierašanos skolā.

Izdots saskaņā ar MK noteikumu Nr 89 4. punktu.

 1. ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki vai vecāku varu realizējošas personas par to informē izglītības iestādi līdz konkrētās dienas mācību stundu sākumam, norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi, kavēšanas iemeslus un iespējamo kavēšanas ilgumu:

 1. zvanot pa tālruni vai nosūtot īsziņu klases audzinātājam,

 2. nosūtot e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 3. izmantojot e-klases pakalpojumu „Kavējumu pieteikšana” vai e-klases pastu,

 4. iesniedzot rakstveida iesniegumu , kas adresēts klases audzinātājam.

 1. Pirmajā mācību stundā lietvede reģistrē stundas sākumu kavējošos un neieradušos skolēnus.

 2. Skolas lietvede datus apkopo kavējumu žurnālā. Šie dati ir pieejami visiem skolas pedagogiem atbilstoši vajadzībām.

 3. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu un nav informācijas par neierašanās iemesliem, klases audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar izglītojamā vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslus.

 4. Ja izglītojamais nav ieradies uz kādu nākamo ( ne pirmo) mācību stundu un nav informācijas par neierašanās iemesliem, klases audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz mācību dienas beigām sazinās ar izglītojamā vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslus.

 5. Ja izglītojamajam semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti kavētas mācību stundas vai vairāk kā 3 neattaisnoti kavētas mācību dienas, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstveidā vai elektroniski informē pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai speciālistu, lai tie atbilstoši savai kompetencei koordinētu izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņu novēršanu un nepieciešamības gadījumā par to informētu sociālo dienestu, bāriņtiesu vai citas kompetencei atbilstošas institūcijas.

 6. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna , kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības izglītības pārvaldes institūcijām, skola par to informē Valsts bērnu tieasību aizsardzības inspekciju.

 7. Šie noteikumi tiek publicēti Seces pagasta pamatskolas mājas lapā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 8. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem iekšējiem noteikumiem. Informēšanai tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas.

 

Cienījamie vecāki!

Informējam, ka ar 01.02.2011. spēkā stājas MK noteikumi Nr 89 „Kārtība ,kādā izglītības iestāde informē vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.”

Šo noteikumu 4.3.punkts nosaka, ka vecāku vai vecāku varu realizējošo personu pienākums ir informēt par skolēna neierašanos skolā līdz stundu sākumam.

Šo noteikumu 7.punkts paredz, ja izglītojamais vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis izglītības iestādi vai bez attaisnojoša iemesla kavējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī, izglītības iestāde par to informē pašvaldību, kura nosūta attiecīgo informāciju sociālajam dienestam, bāriņtiesai vai citām institūcijām.

Lai Jūs varētu izpildīt MK noteikumu 4.3. punkta prasības, lūdzam laikus (līdz konkrētās dienas plkst 9 00) informēt klases audzinātāju par Jūsu bērna neierašanās faktu un iemesliem.Iespējamie informēšanas veidi:

 • telefoniski vai ar īsziņu klases audzinātājai tālrunis...............................

 • nosūtot informāciju direktora vietniecei uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • izmantojot e-klases pastu vai kavējumu pieteikšanu.

 • Iesniedzot rakstveida iesniegumu klases audzinātājai.

Šie noteikumi pilnā apjomā ir pieejami Seces pagasta pamatskolas mājas lapā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ar informāciju par MK noteikumiem Nr 89 iepazinos.

Vecāku pašreizējie tālruņu numuri ir:

(informācijas precizēšanai)

māte ...............................................................

tēvs...................................................................

Vecāku paraksts ...............................................

 

X