Par skolu

2017./2018. m.g. skolā mācās 94 skolēni, strādā 19 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki.

 

Skolā tiek realizētas trīs izglītības programmas:

Pamatizglītības  programma, kods 21011111;

Speciāls pamatizglītības programma izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma, kods 21011811