2020./2021. m.g. skolā mācās 78 skolēni,

strādā 18 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki.

 

Skolā tiek realizētas divas izglītības programmas:

Pamatizglītības  programma, kods 21011111

Speciāls pamatizglītības programma izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611