Interešu izglītības programmas

 

Seces pagasta pamatskolas

interešu izglītības nodarbību grafiks

2018./2019.m.g.

 

4.-9.klašu ansamblis Zaiga Barone pirmdiena

13 30 - 15 30

1.-3.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena

11 40 – 12 20

12 40 – 13 20

4.-6.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena

13 30 – 14 10

14 20 – 15 00

7.-9.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena 15 10 – 15 50
7.-9.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena 14 55 – 15 50
Vizuālās mākslas studija Vaira Lejniece

otrdiena

 

13 30 – 15 35

 

Mājturība Dzintra Reimarte

piektdiena

15 00 - 17 40

Sporta spēles Intis Stuglis pirmdiena

13  30 - 15 20

    ceturtdiena

13 30 – 14 10

14 20 – 15 20

 

 

 

 

Seces pagasta pamatskolas

fakultatīvo nodarbību grafiks

2018./2019.m.g.

 

Kokapstrāde Juris Driķis piektdiena 14 00– 15 30
Vizuālās mākslas studija Vaira Lejniece otrdiena 13 25 – 14 25

1.-3.kl.

ansamblis

Jolanta Puķīte piektdiena 13 30 – 14 50