Ārpusstundu darbs

Seces pamatskolas pasākumu plāns janvāris – jūnijs 2019

 

N.p.k.

Plānotais darbs, pasākums

Laiks

Atbildīgā persona  

1.      

Teātra izrāde „Labie bērni”Valmieras drāmas teātrī 8.-9.klasei projekta „Skolas soma” ietvaros

14.01.2019.

R.Akmene, S.Stugle, U.Bētere

2.      

Slēpošanas brauciens 5.-9.klašu skolēniem uz Viešūra (Lido) kalnu Madonas novadā

18.01.2019.

Dz.Reimarte

3.      

5.klases skolēnu piedalīšanās Barikāžu atceres un jaunsargu svinīgā zvēresta nodošanas pasākumā Jaunjelgavā

21.01.2019.

S.Stugle

4.      

Sadancis  Jaunjelgavā 

24.01.2019

Dz.Reimarte, U.Bētere, I.Ermansone

5.      

Peldētapmācība skolēniem (10x) Kokneses SC baseinā ES projekta ietvaros

No 07.02.2019.

I.Stuglis

6.      

Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcija

11.-15.02.2019

Dz.Reimarte

7.      

Ēnu diena

13.02.2019

U. Bētere

8.      

Biedrības „Bērnu un jauniešu organizācija „Jaunie Vanagi”” rīkotais orientēšanās pasākums „Mamutu medības” Secē

16.-17.02.2019.

Dz.Reimarte

9.      

Teātra izrāde „Planēta Nr.85” Dailes teātrī Rīgā 5.-7.klašu skolēniem projekta „Skolas soma” ietvaros

22.02.2019.

Dz.Reimarte, T.Drozdova, I.Stuglis, U.Bētere

10.   

Interešu izglītības iestādes „Laimes kalve” lekcija 6.-9.klašu skolēniem un viņu veākiem „Par atkarībām”

25.02.2019.

S.Stugle

11.   

Novusa sacensības

04.03.2019.

I.Stuglis

12.   

Tautu deju sadancis Secē

06.03.2019.

I.Ermansone, Dz.Reimarte

13.   

Animācijas filma „Jēkabs, Mimī un runājošie suņi” 1.-4.klašu skolēniem projekta „Skolas soma ” ietvaros

08.03.2019.

I.Lasmane. M.Vule, U.Bētere

14.   

5.-9.klašu skolēnu piedalīšanās „Grāmatu ķēdes” pasākumā Jaunjelgavā

18.03.2019.

S.Stugle

15.   

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam Aizkrauklē

20.03.2019

I.Ermansone, Dz.Reimarte, U.Bētere

16.   

Krāsu nedēļa

01.-05.04.2019.

Skolas dome, Dz.Reimarte

17.   

Biedrības „Daugavas Ceļotājs” rīkotās orientēšanās nodarbības telpās un dabā 1.-9.klašu skolēniem

09.04.2019.

Dz.Reimarte

18.   

Karjeras izglītības pasākums 1.-5.klašu skolēniem „Pirmais solis karjeras ceļā” projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

12.04.2019.

I.Lasmane. M.Vule, U.Bētere, Dz.Reimarte, S.Stugle

19.   

6.-9.klašu skolēnu piedalīšanās pavasara apkārtnes sakopšanas talkā Vīgantes parkā Staburaga pagastā

12.04.2019.

T.Drozdova, R.Akmene, S.Stugle, J.Driķis

20.   

Fotografēšanās

17.04.2019

Dz.Reimarte

21.   

1.-9.klašu skolēnu piedalīšanās pavasara talkās Brāļu kapos un Seces ev.lut. baznīcas kapos

18.04.2019

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji

22.   

Mātes dienas pasākums „Prieks kopā būt!”- radošās darbnīcas un atklātās stundas

08. 05.2019

Dz.Reimarte, I.Ermansone, Z.Barone, J.Driķis, U.Bētere

23.   

8.-9.klašu skolēnu piedalīšanās nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā „Skills Latvia 2019” Ķīpsalā,Rīgā

09.05.2019.

S.Stugle. R.Akmene

24.   

5.-9.klašu skolēnu ekskursija uz NBS Aviācijas bāzi Lielvārdē un Skrīveru pārtikas kombinātu

10.05.2019.

Dz.Reimarte, R.Akmene

25.   

8.-9.klašu skolēnu piedalīšanās Alekša Daumes lekcijā Jaunjelgavas vsk.

13.05.2019.

S.Stugle, R.Akmene

26.   

Pēdējais zvans

17.05.2019

Skolas administrācija

27.   

8.-9.klašu skolēnu ekskursija uz Liepāju un Papes DP

17.05.2019.

S.Stugle, R.Akmene

28.   

Peintbola pēcpusdiena kopā ar jaunsargiem

23.05.2019.

N.Raubiška

29.   

1.-4.klašu labinieku,aktīvāko makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas dalībnieku ekskursija uz Tērvetes DP

24.05.2019.

I.Lasmane, M.Vule, U.Bētere

30.   

4.klases skolēnu un vecāku ekskursija uz Stokholmu

26.-28.05.2019.

U.Bētere

31.   

5.-9.klašu labinieku ekskursija uz Daugavpili,- piedzīvojumu trasi „Tarzāns”, zoloģisko dārzu un zinātkāres centru „ ZINOO Daugavpils”

30.05.2019.

S.Stugle

32.   

Mācību gada noslēguma līnija

31.05.2019

Skolas administrācija

33.   

Starpnovadu Deju diena

01.06. 2019

I.Ermansone,Dz.Reimarte, M.Vule, U.Bētere

34.   

9.klases izlaidums

15. 06.2019

Skolas administrācija

35.   

Klašu ekskursijas, pārgājieni

Visu semestri pēc katras klases audzināšanas plāna

Klašu audzinātāji

Seces pamatskolas pasākumu plāns septembris – decembris 2018

N.p.k. Plānotais darbs, pasākums Laiks Atbildīgā persona
1. Zinību diena 01.09.2018 Dz.Reimarte
2. Rudens kross 25.09.2018

Dz.Reimarte,

I.Stuglis

3. Eiropas sporta nedēļa 23.09. - 30.09.2018 Klašu audzinātāji
4. Miķeļdienas tirdziņš 28.09.2018 Dz.Reimarte
5. Skolotāju dienas pasākums 05.10.2018

Skolēnu dome,

Dz.Reimarte

6 Skolas apkārtnes sakopšanas talka 19.10.2018

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji

7. Militārās sporta spēles "Lāčplēša stafete 2018" Aizkrauklē 7.-9.klasei 02.11.2018

I.Stuglis,

R.akmene,

S.Stugle

8. Ierindas skate 1.-9.klsei  

G.Kokins

I.Stuglis,

Dz.Reimarte

9. Mārtiņdienas muzejpedagoģiskā programma Aizkraukles vāstures un mākslas muzejā "Kalna Ziedi" projekta "Skolas soma" ietvaros 1.-9.klasei 07. - 08.11.2018

U.Bētere,

Dz.Reimarte,

klašu audzinātāji

10. Lāčplēša dienas atceras brīdis Stalānu kapos 09.11.2018

I.Lasmane,

S.Stugle,

11. Radošo darbu konkurss "Piepildi Latviju!" 1.-9.klasei 13.11.2018

Dz.Reimarte,

klašu audzinātāji

12. Valsts svētku koncerts "Daudz laimes, Latvija!" 16.11.2018

Dz.Reimarte,

pulciņu skolotāji

13. Adventes vainagu pīšanas darbnīca 29.11.2018 Dz.Reimarte
14. Lekcijas un debates skolēniem un viņu vecākiem "Laimīgi vecāki = laimīgi bērni" ESF projekta ietvaros 11.12.2018 Skolas administrācija
15. Labinieku ekskursija uz Rīgas motormuzeju projekta "Skolas soma" ietvaros 17.12.2018 Skolas administrācija
16. Animācijas filma "Saule brauca debesīs"

17.12.2018.

plkst.9.30

Dz.Reimarte

sadarbībā ar Seces kultūras namu

17. Orientēšanās pasākums skolas telpās 18.12.2018

Dz.Reimarte

skolas dome

18. Ziemassvētku koncerts 21.12.2018 Skolas administrācija
19. Teātra izrādes "Riķa un Niķa stiķi" apmeklējums Dailes teātrī Rīgā 1.-4.klasei projekta "Skolas soma" ietvaros 23.12.2018

U.Bētere,

I.Lasmane,

M.Vule

20. Klašu ekskursijas, pārgājieni Visu semestri pēc katras klases audzināšanas plāna Klašu audzinātāji