Seces pagasta pamatskola, tel: 65129308, e-pasts: sarmastugle@inbox.lv

Pagriez savu seju pret sauli un gaismu, tad ēnas ir aiz muguras! Ej savu dzīves ceļu tā, lai ēnas tevi nespiež!   


Seces pamatskola

 

 

2017./2018. m.g. skolā mācās 94 skolēni, strādā 19 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki.

 

Skolā tiek realizētas trīs izglītības programmas:

Pamatizglītības  programma, kods 21011111;

Speciāls pamatizglītības programma izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma, kods 21011811

Stundu saraksts

Ēdienkarte