Seces pagasta pamatskola, tel: 65129308, e-pasts: sarmastugle@inbox.lv

Pagriez savu seju pret sauli un gaismu, tad ēnas ir aiz muguras! Ej savu dzīves ceļu tā, lai ēnas tevi nespiež!   


Seces pamatskola

 

Seces pagasta pamatskolas

interešu izglītības nodarbību grafiks

2017./2018.m.g.

 

4.-9.kl. koris Zaiga Barone pirmdiena

13 25 – 14 05

14 10 – 14 50

14 55 – 15 35

1.-2.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena

10 40 – 11 20

11 40 – 12 20

3.-4.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena

12 40 – 13 20

13 25 – 14 05

5.-7.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena 14 10 – 14 50
8.-9.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena 14 55 – 15 50
Vizuālās mākslas studija Vaira Lejniece

pirmdiena

 

13 25 – 15 25

 

Mājturība Dzintra Reimarte piektdiena 15 00 - 17 00
Sporta spēles Intis Stuglis pirmdiena

13 25 – 14 05

14 10 – 14 50

    otrdiena

14 10 – 14 50

14 55 – 15 35

    ceturtdiena

13 25 – 14 05

14 10 – 14 50

14 55 – 15 35

 

 

 

 

Seces pagasta pamatskolas

fakultatīvo nodarbību grafiks

2017./2018.m.g.

 

Koris Zaiga Barone trešdiena

14 10 – 14 50

14 55 – 15 35

Kokapstrāde Juris Driķis piektdiena 14 10 – 15 30
Vizuālās mākslas studija Vaira Lejniece otrdiena 13 25 – 14 25

1.-3.kl.

ansamblis

Jolanta Puķīte piektdiena 14 10 – 14 50

Stundu saraksts

Ēdienkarte