Interešu izglītības programmas

 

Seces pagasta pamatskolas

interešu izglītības nodarbību grafiks

2017./2018.m.g.

 

4.-9.kl. koris Zaiga Barone pirmdiena

13 25 – 14 05

14 10 – 14 50

14 55 – 15 35

1.-2.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena

10 40 – 11 20

11 40 – 12 20

3.-4.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena

12 40 – 13 20

13 25 – 14 05

5.-7.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena 14 10 – 14 50
8.-9.kl.tautisko deju kolektīvs Inese Ermansone trešdiena 14 55 – 15 50
Vizuālās mākslas studija Vaira Lejniece

pirmdiena

 

13 25 – 15 25

 

Mājturība Dzintra Reimarte piektdiena 15 00 - 17 00
Sporta spēles Intis Stuglis pirmdiena

13 25 – 14 05

14 10 – 14 50

    otrdiena

14 10 – 14 50

14 55 – 15 35

    ceturtdiena

13 25 – 14 05

14 10 – 14 50

14 55 – 15 35

 

 

 

 

Seces pagasta pamatskolas

fakultatīvo nodarbību grafiks

2017./2018.m.g.

 

Koris Zaiga Barone trešdiena

14 10 – 14 50

14 55 – 15 35

Kokapstrāde Juris Driķis piektdiena 14 10 – 15 30
Vizuālās mākslas studija Vaira Lejniece otrdiena 13 25 – 14 25

1.-3.kl.

ansamblis

Jolanta Puķīte piektdiena 14 10 – 14 50