Seces pagasta pamatskola, tel: 65129308, e-pasts: sarmastugle@inbox.lv

Pagriez savu seju pret sauli un gaismu, tad ēnas ir aiz muguras! Ej savu dzīves ceļu tā, lai ēnas tevi nespiež!   


Seces pamatskola

Seces pamatskolas pasākumu plāns janvāris – jūnijs 2017

 

N.p.k Plānotais darbs, pasākums Laiks Atbildīgā persona
1. Organizācijas “Papardes zieds” lekcijas 5.-9.kl. 10.01.2017 Dz. Reimarte, Skolas administrācija
2. Barikāžu atceras diena Jaunjelgavā. Seces pamatskolas jaunsargu zvēresta nodošana Jaunjelgavā 19.01.2017. G.Taškāne
3. 1. kopmēģinājums korim Aizkrauklē 22.01.2017. Z.Barone
4. Sadancis “Daugavas krastā” Jaunjelgavā 3.-6.kl. 25.01.2017

I.Ermansone,

I.Lasmane,

T. Drozdova

5. Ēnu diena 14.02.2017 U. Bētere
6. Zobu busiņš (Skolēniem būs iespēja bez maksas apeklēt zobārstu un zobu higēnistu ) 15. - 22.02.2017 Skolas administrācija
7. 2. kopmēģinājums korim Aizkrauklē 16.02.2017 Z. Barone
8. Makulatūras vākšanas akcija 05. - 07. 03. 2017 G.Taškāne
9. 3. kopmēģinājums korim Aizkrauklē 26.03.2017 Z.Barone
10. Sveču liešana ......04.2017 Skolas administrācija
11. Mēģinājums Skolēnu deju skatei koncertam Aizkraukles k/n ...... . 04. 2017

I.Ermansone,

G.Taškāne

12. Starpnovadu skolēnu deju skate – koncerts Aizkraukles k/n 17.04.2017

I.Ermansone,

G.Taškāne

13. Fotografēšanās 19.04.2017 G.Taškāne
14. Latvijas simtgadi gaidot 3.kārta “Latvija spēlē” 20.04.2017 Skolas administrācija
15. Apkārtnes sakopšanas talka 27.04.2017 Skolas administrācija, klašu audzinātāji
16. Mātes dienas koncerts 11. 05.2017 Skolas administrācija
17. Pēdējais zvans 17.05.2017 Skolas administrācija
18. Starpnovadu dziesmu un deju diena Neretā 18.05.2017

Skolas administrācija,

kl. audzinātāji.

19. Latvijas simtgadi gaidot 3.kārta “Latvija spēlē” Aizkrauklē 03.05.2017 Skolas administrācija
20. 1.-5.kl. labinieku ekskursija .... 05. 2017 Skolas administrācija
21. Mācību gada noslēguma pasākums “Sveika, Vasariņa” 31.05.2017 Skolas administrācija
22. Izlaidums 15. 06.2017 Skolas administrācija
23. Skolas 140 gadu jubilejas pasākums 30.06.2017. Skolas administrācija
24. Klašu ekskursijas, pārgājieni ...01.-....05.2017 Klašu audzinātāji

 

 

Seces pamatskolas pasākumu plāns septembris – decembris 2017

N.p.k. Plānotais darbs, pasākums Laiks Atbildīgā persona
1. Zinību diena 01.09.2017. G.Taškāne
2. Rudens kross 22.09.2017. G.Taškāne, I.Stuglis
3. Eiropas sporta nedēļa 23.09. - 30.09.2017. Klašu audzinātāji
4. Miķeļdienas tirdziņš 28.09.2017. G.Taškāne
5. Skolotāju dienas pasākums 29.09.2017. Skolēnu dome,G.Taškāne
6 Skolas apkārtnes sakopšanas talka 20.10.2017.

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji

7. Ierindas skate 07.11.2017. G.Kokins, I.Stuglis, G.Taškāne
8. Lāčplēša dienas atceras brīdis Stalānu kapos 11.11.2017. G.Taškāne
9. Valsts svētku koncerts 17.11.2017 G.Taškāne
10 Labinieku ekskursija .... 12.2017. Skolas administrācija
11 Ziemassvētku koncerts 21.12.2017. Skolas administrācija
12. Klašu ekskursijas, pārgājieni ..... 09. - .... 12. 2017. Klašu audzinātāji

Stundu saraksts

Ēdienkarte