Ārpusstundu darbs

Seces pamatskolas pasākumu plāns janvāris – jūnijs 2017

 

N.p.k Plānotais darbs, pasākums Laiks Atbildīgā persona
1. Organizācijas “Papardes zieds” lekcijas 5.-9.kl. 10.01.2017 Dz. Reimarte, Skolas administrācija
2. Barikāžu atceras diena Jaunjelgavā. Seces pamatskolas jaunsargu zvēresta nodošana Jaunjelgavā 19.01.2017. G.Taškāne
3. 1. kopmēģinājums korim Aizkrauklē 22.01.2017. Z.Barone
4. Sadancis “Daugavas krastā” Jaunjelgavā 3.-6.kl. 25.01.2017

I.Ermansone,

I.Lasmane,

T. Drozdova

5. Ēnu diena 14.02.2017 U. Bētere
6. Zobu busiņš (Skolēniem būs iespēja bez maksas apeklēt zobārstu un zobu higēnistu ) 15. - 22.02.2017 Skolas administrācija
7. 2. kopmēģinājums korim Aizkrauklē 16.02.2017 Z. Barone
8. Makulatūras vākšanas akcija 05. - 07. 03. 2017 G.Taškāne
9. 3. kopmēģinājums korim Aizkrauklē 26.03.2017 Z.Barone
10. Sadancis “Iedejosim pavasarī”Secē 1.-6.kl. 28.03.2017

I.Ermansone,

skolas administrācija

11. Sveču liešana ......04.2017 Skolas administrācija
12. Mēģinājums Skolēnu deju skatei koncertam Aizkraukles k/n ...... . 04. 2017

I.Ermansone,

G.Taškāne

13. Starpnovadu skolēnu deju skate – koncerts Aizkraukles k/n 17.04.2017

I.Ermansone,

G.Taškāne

14. Fotografēšanās 19.04.2017 G.Taškāne
15. Latvijas simtgadi gaidot 3.kārta “Latvija spēlē” 20.04.2017 Skolas administrācija
16. Vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu koru konkurss “Dziesmai būt!”, 1.kārta 27.04.2017 Z.Barone
17. Apkārtnes sakopšanas talka ......04.2017 Skolas administrācija, klašu audzinātāji
18. Mātes dienas koncerts 11. 05.2017 Skolas administrācija
19. Pēdējais zvans 17.05. Skolas administrācija
20. Starpnovadu dziesmu un deju diena Neretā 18.05.

Skolas administrācija,

kl. audzinātāji.

21. Latvijas simtgadi gaidot 3.kārta “Latvija spēlē” Aizkrauklē 03.05.2017 Skolas administrācija
22. 1.-5.kl. labinieku ekskursija .... 05. 2017 Skolas administrācija
23. Ekskursija Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē skaista un liela meža izziņas pasākuma "Latvijas Meža dienas" ietvaros makulatūras vācējiem. 25.05.2017 Skolas administrācija
24. Mācību gada noslēguma pasākums “Sveika, Vasariņa” 31.05.2017 Skolas administrācija
25. Izlaidums 15. 06. Skolas administrācija
26. Skolas 140 gadu jubilejas pasākums 30.06.2017. Skolas administrācija
27. Klašu ekskursijas, pārgājieni ...01.-....05.2017 Klašu audzinātāji

 

 

Seces pamatskolas pasākumu plāns septembris – decembris 2017

N.p.k. Plānotais darbs, pasākums Laiks Atbildīgā persona
1. Zinību diena 01.09.2017. G.Taškāne
2. Rudens kross 22.09.2017. G.Taškāne, I.Stuglis
3. Eiropas sporta nedēļa 23.09. - 30.09.2017. Klašu audzinātāji
4. Miķeļdienas tirdziņš 28.09.2017. G.Taškāne
5. Skolotāju dienas pasākums 29.09.2017. Skolēnu dome,G.Taškāne
6 Skolas apkārtnes sakopšanas talka 20.10.2017.

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji

7. Ierindas skate 07.11.2017. G.Kokins, I.Stuglis, G.Taškāne
8. Lāčplēša dienas atceras brīdis Stalānu kapos 11.11.2017. G.Taškāne
9. Valsts svētku koncerts 17.11.2017 G.Taškāne
10 Labinieku ekskursija .... 12.2017. Skolas administrācija
11 Ziemassvētku koncerts 21.12.2017. Skolas administrācija
12. Klašu ekskursijas, pārgājieni ..... 09. - .... 12. 2017. Klašu audzinātāji