Ārpusstundu darbs

Seces pamatskolas pasākumu plāns janvāris – jūnijs 2019

 

N.p.k Plānotais darbs, pasākums Laiks Atbildīgā persona
1. Sadancis  Jaunjelgavā  24.01.2019

I.Ermansone, U.Bētere, Dz.Reimarte

2. Ēnu diena 13.02.2019 U. Bētere
3. Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcija ...03.2019 Dz.Reimarte
4. Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam Aizkrauklē 20.03.2019 I.Ermansone, Dz.Reimarte, klašu audzinātāji
5. Erudīcijas konkurss vēsturē 6.-9.klasēm Pļaviņās 12.04.2019 G.Kokins
6. Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss "Skills Latvia 2019" Ķīpsalā, Rīgā ...04.2019 S.Stugle
7. Fotografēšanās ....04.2019 Dz.Reimarte
8. Apkārtnes sakopšanas talka ......04.2019

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji

9. Mātes dienas koncerts 10. 05.2019 Skolas administrācija
10. Pēdējais zvans 17.05.2019 Skolas administrācija
11. Dziesmu diena Jaunjelgavā 17.05.2019

J.Puķīte,

klašu audzinātāji

12.
Latvijas veselības nedēļa 27.05.-02.06.2019. I.Stuglis
13. Mācību gada noslēguma svinīga līnija 31.05.2019 Skolas administrācija
14. Starpnovadu Deju diena 01.06. 2019

I.Ermansone,Dz.Reimarte, klašu audzinātāji

15. Aktīvāko pašdarbnieku ekskursija 05.-06.06.2019 Skolas administrācija
16. Izlaidums .... 06.2019 Skolas administrācija
17. Klašu ekskursijas, pārgājieni Visu semestri pēc katras klases audzināšanas plāna Klašu audzinātāji
18. Pasākumi projekta "Skolas soma" ietvaros  

U.Bētere,

klašu audzinātāji

 

 

Seces pamatskolas pasākumu plāns septembris – decembris 2018

N.p.k. Plānotais darbs, pasākums Laiks Atbildīgā persona
1. Zinību diena 01.09.2018 Dz.Reimarte
2. Rudens kross 25.09.2018

Dz.Reimarte,

I.Stuglis

3. Eiropas sporta nedēļa 23.09. - 30.09.2018 Klašu audzinātāji
4. Miķeļdienas tirdziņš 28.09.2018 Dz.Reimarte
5. Skolotāju dienas pasākums 05.10.2018

Skolēnu dome,

Dz.Reimarte

6 Skolas apkārtnes sakopšanas talka 19.10.2018

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji

7. Militārās sporta spēles "Lāčplēša stafete 2018" Aizkrauklē 7.-9.klasei 02.11.2018

I.Stuglis,

R.akmene,

S.Stugle

8. Ierindas skate 1.-9.klsei  

G.Kokins

I.Stuglis,

Dz.Reimarte

9. Mārtiņdienas muzejpedagoģiskā programma Aizkraukles vāstures un mākslas muzejā "Kalna Ziedi" projekta "Skolas soma" ietvaros 1.-9.klasei 07. - 08.11.2018

U.Bētere,

Dz.Reimarte,

klašu audzinātāji

10. Lāčplēša dienas atceras brīdis Stalānu kapos 09.11.2018

I.Lasmane,

S.Stugle,

11. Radošo darbu konkurss "Piepildi Latviju!" 1.-9.klasei 13.11.2018

Dz.Reimarte,

klašu audzinātāji

12. Valsts svētku koncerts "Daudz laimes, Latvija!" 16.11.2018

Dz.Reimarte,

pulciņu skolotāji

13. Adventes vainagu pīšanas darbnīca 29.11.2018 Dz.Reimarte
14. Lekcijas un debates skolēniem un viņu vecākiem "Laimīgi vecāki = laimīgi bērni" ESF projekta ietvaros 11.12.2018 Skolas administrācija
15. Labinieku ekskursija uz Rīgas motormuzeju projekta "Skolas soma" ietvaros 17.12.2018 Skolas administrācija
16. Animācijas filma "Saule brauca debesīs"

17.12.2018.

plkst.9.30

Dz.Reimarte

sadarbībā ar Seces kultūras namu

17. Orientēšanās pasākums skolas telpās 18.12.2018

Dz.Reimarte

skolas dome

18. Ziemassvētku koncerts 21.12.2018 Skolas administrācija
19. Teātra izrādes "Riķa un Niķa stiķi" apmeklējums Dailes teātrī Rīgā 1.-4.klasei projekta "Skolas soma" ietvaros 23.12.2018

U.Bētere,

I.Lasmane,

M.Vule

20. Klašu ekskursijas, pārgājieni Visu semestri pēc katras klases audzināšanas plāna Klašu audzinātāji