Seces pagasta pamatskola, tel: 65129308, e-pasts: sarmastugle@inbox.lv

Pagriez savu seju pret sauli un gaismu, tad ēnas ir aiz muguras! Ej savu dzīves ceļu tā, lai ēnas tevi nespiež!   


Seces pamatskola

 

Seces pamatskolas pasākumu plāns septembris – decembris 2017

N.p.k. Plānotais darbs, pasākums Laiks Atbildīgā persona
1. Zinību diena 01.09.2017. G.Taškāne
2. Rudens kross 22.09.2017. G.Taškāne, I.Stuglis
3. Eiropas sporta nedēļa 23.09. - 30.09.2017. Klašu audzinātāji
4. Miķeļdienas tirdziņš 28.09.2017. G.Taškāne
5. Skolotāju dienas pasākums 29.09.2017. Skolēnu dome,G.Taškāne
6 Skolas apkārtnes sakopšanas talka 20.10.2017.

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji

7. Ierindas skate 07.11.2017. G.Kokins, I.Stuglis, G.Taškāne
8. Lāčplēša dienas atceras brīdis Stalānu kapos 11.11.2017. G.Taškāne
9. Valsts svētku koncerts 17.11.2017 G.Taškāne
10 Labinieku ekskursija .... 12.2017. Skolas administrācija
11 Ziemassvētku koncerts 21.12.2017. Skolas administrācija
12. Klašu ekskursijas, pārgājieni ..... 09. - .... 12. 2017. Klašu audzinātāji

Stundu saraksts

Ēdienkarte