Decembris - "Labo darbu" mēnesis

20161216 104227Seces pamatskolas 1.-3.klašu ansambļa un kultūras nama abu popgrupu dziedātājiem decembris bija ‘’Labo Darbu’’ mēnesis. Lai dziesmoto pūra lādi piepildītu pilnu, sākām čakli un radoši strādāt no mācību gada sākuma. Jau otro gadu, kā tradīcija, ir radoši izglītojoša ekskursija uz novadnieka-komponista Pētera Barisona mājām ‘’Skudras’’. Mīļi tikām uzņemti gan pavasarī komponista dzimšanas dienā, gan saulainajā 2.septembra rītā. Vēl tagad, pārrunājot ar bērniem, atcerējāmies saimnieces interesantos stāstījumus, silto uzņemšanu un arī smaržīgo ābolu grozu. Tas mums bija kā ‘’deserts’’! Kopā ar klases audzinātājām- Ivetu Lasmani, Mariju Vuli un Unu Bēteri devāmies baudīt saulaino dienu uz Vīgantes parku, kur P.Barisona namiņā turpinājām izzināt komponista dzīves gājumu un daiļradi. Izskrienoties pa parku, saules gaismu sasmēlušies, smaidīgi un laimīgi devāmies uz skolu, lai sāktu mācīties. Esmu ļoti pateicīga skolas direktorei Sarmai Stuglei, ka vienmēr tiek atbalstītas manas ierosinātās aktivitātes ar transporta nodrošināšanu!

Tuvojoties Adventes laikam, dziesmu pūra lāde bija pilna. Ne tikai 1.-3.klašu ansamblim un abām popgrupām, arī ar solistiem bijām sagatavojuši skaistas muzikālās dāvanas. Dāvanu maisā pārsteigumi bija ļoti dažādi un no sirds tapuši. Ar visiem dziedātājiem domājām, ko mēs labu varam izdarīt, tuvojoties Ziemassvētkiem? Un izlēmām, ka decembris būs mūsu ‘’LaboDarbu’’ mēnesis.

‘’Labo darbu’’ sarakstā pirmais koncerts tika sniegts 9.decembrī Staburaga krīzes centrā, kur mums pievienojās arī Seces mazpulcēni ar pašu izgatavotajiem apsveikumiem. Ar dziesmām sasildījām veco ļaužu sirdis, un liels saviļņojums mums bija, redzot asaras acīs, kad dziedājām- ‘’tikai silta sirds aukstu sasildīs....’’

‘’Labo darbu’’ otrais koncerts – 16.decembrī Seces b/d ‘’Vasariņa’’, kur piedalījās 1.-3.kl.ansamblis, jaunākā popgrupa un solisti: Elīna Stāmure dziedāja ‘’Kas esi tu?’’ un spēlēja ‘’Čigānu vijoli’’, Ērika Tropa dziedāja ‘’Klusuma korāli’’ un spēlēja ‘’Valsi’’, Alise Grudinska spēlēja ‘’Vardītes’’, Roberts Freivalds spēlēja ‘’Mans pirmais valsis’’, Vizma Lazdauska spēlēja ‘’Bērīt’s mans kumeliņis’’, ko iemācījusies Jēkabpils mūzikas skolā. Savukārt, Loreta Šēmīte spēlēja ‘’Rūķītis’’, Samanta Brokāne un Danete Avotiņa dziedāja ‘’Veltījums mīlestībai’’ no k/f ‘’Ziemassvētku jampadracis’’, Rihards Rihters spēlēja ‘’Ziema klāt!’’. Šī pūra lāde mums bija vissmagākā. Taču bija to vērts, jo ļoti mīļi un silti mūs sagaidīja vadītāja Inese Ribakova ar audzinātājām un pārējiem palīgiem. Un lieliskā, atsaucīgā publika! Arī mazulīšu tēti un mammas ar mums, kopā dziedot, ‘’cepa piparkūkas’’. Un tās bija tik garšīgas.....

Labo darbu’’ trešais koncerts tika sniegts pirmsskolas vecuma bērniem ‘’Ziemassvētkus gaidot’’ Seces kultūras namā. Pēc koncerta mēs mazos ķiparus ar vecākiem iesaistījām muzikālās rotaļās- braucām ‘’Ziemassvētku vilcieniņā’’, devāmies pie rūķiem ‘’daudzus darbus veikt’’, un bija tik jautri, ka katrā mājā ‘’piparkūkas dancoja un smaržoja’’.

‘’Labo darbu’’ noslēgums abām Seces popgrupām- Ziemassvētku koncerts Seces baznīcā, sadarbībā ar Staburaga ansambļiem un kori ‘’Vīgante’’. Pēc katra koncerta mūzikas klasē ne tikai pārrunājām paveikto, bet arī papildinājām ar skaistākajiem foto mirkļiem ‘’Labo Darbu’’ stendu.

‘’Labo Darbu maratons’’ mums ir kā iedvesma jauniem darbiem pavasarī. Ar lielu prieku pieņēmām uzaicinājumus viesoties atkal Staburaga krīzes centrā un Seces bērnudārzā, kur ar dziesmām un rotaļām ieskandināsim Lieldienas. Kā arī esam izvirzījuši jaunas iespējas- mācību gada noslēgumā uzstāties Rīgā un Jūrmalā.

Ko gan skolotājs darītu, ja būtu viens? Vai būtu koncerti? Vai būtu ansamblis, popgrupas, solo numuri un arī dueti? Tāpēc liels PALDIES čaklajiem Seces bērniem, kuriem ne mirkli nebija domas, ka varētu brīvlaikā nenākt, mēģināt un muzicēt. Liels PALDIES arī mazo mākslinieku vecākiem, jo atbalsts no viņu puses ir fantastisks. Un, protams, skolas vadībai, jo tikai, strādājot komandā, ir rezultāti, prieks un gandarījums par paveikto!

Laimīgu Jauno gadu vēlot, Jolanta Puķīte